Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012207

OBCHODNÉ MENO: VPM Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55442/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nádvorie Európy 3679/1, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 52 740 889

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Administratívne služby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

14. Vedenie účtovníctva

15. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

17. Čistiace a upratovacie služby

18. Dizajnérske činnosti

19. Sťahovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Arpad-Levente Ivanovici, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bld. Constantin Brancusi nr. 175-177 ap. 28, Názov obce: Cluj-Napoca, PSČ: 400458 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 30.12.1972, Deň vzniku funkcie: 05.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Arpad-Levente Ivanovici, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bld. Constantin Brancusi nr. 175-177 ap. 28, Názov obce: Cluj-Napoca, PSČ: 400458 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 30.12.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.10.2019 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1