Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012206

OBCHODNÉ MENO: UNICO TRADE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12006/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 19, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 

IČO: 36 537 039

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

4. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Šutka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 19, Názov obce: Nové Zámky, Dátum narodenia: 24.05.1977

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Šutka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 19, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 24.05.1977

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.06.2000 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 16.11.2001. Dodatok č. 1 zo dňa 19.11.2001 k zakladateľskej listine. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.11.2001. Dodatok č. 2 zo dňa 27.11.2001 k zakladateľskej listine, zmena sídla z: Hlavná 63, Palárikovo, na: M.R. Štefánika 19, Nové Zámky.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1