Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012204

OBCHODNÉ MENO: TV Zobor, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16259/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 35 921 447

DEŇ ZÁPISU: 16.02.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. reklamná a propagačná činnosť

3. vydavateľská činnosť

4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti video a výpočtovej techniky

5. výroba, požičiavanie, distribúcia videa

6. automatizované spracovanie dát

7. agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia

8. fotografické služby

9. organizovanie kultúrno-zábavných a spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Robert Greguš, Bydlisko: Názov obce: Čakajovce 286, PSČ: 951 43 , Dátum narodenia: 27.11.1965, Deň vzniku funkcie: 31.08.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Robert Greguš, Bydlisko: Názov obce: Čakajovce 286, PSČ: 951 43 , Dátum narodenia: 27.11.1965

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Obchodné meno/názov: CE MEDIA s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , IČO 36 614 670

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1