Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012200

OBCHODNÉ MENO: Salón krásy, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35090/N

SÍDLO:  Názov obce: Golianovo 587, PSČ: 951 08 

IČO: 47 395 966

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Čistiace a upratovacie služby

3. Pánske, dámske a detské kaderníctvo

4. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce pri realizácii stavby

9. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

10. Kozmetické služby

11. pedikúra

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jana Pavlovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golianovo 587, Názov obce: Golianovo, PSČ: 951 08 , Dátum narodenia: 18.05.1978, Deň vzniku funkcie: 13.09.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a spoločnosť navonok zastupuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jana Pavlovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golianovo 587, Názov obce: Golianovo, PSČ: 951 08 , Dátum narodenia: 18.05.1978

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1