Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012198

OBCHODNÉ MENO: Projekt a dozor, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23565/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda Andreja Hlinku 47, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 44 522 762

DEŇ ZÁPISU: 29.11.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. grafické práce na počítači

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výška 15m, drobných stavieb a ich zmien

7. výkon činnosti stavebného dozoru

8. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

9. autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

10. autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinierske stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Pálffy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murániho 25, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 28.05.1967, Deň vzniku funkcie: 29.11.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Pállfy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murániho 25, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 28.05.1967

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1