Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012202

OBCHODNÉ MENO: Štefan Píri PÍRI TRANS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15199/N

SÍDLO:  Názov obce: Hokovce 222, PSČ: 935 83 

IČO: 36 563 986

DEŇ ZÁPISU: 16.09.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

2. veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

4. služby dopravných agentúr v rozsahu voľnej živnosti

5. sprostredkovanie dopravy

6. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu - bazén, sauna, fitness - centrum, solárium

7. požičovňa športových potrieb

8. požičovňa motorových vozidiel

9. prevádzkovanie športového zariadenia - tenisový kurt, squash

10. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v rozsahu získaných odborných pracovných činností a špecializovaných pracovných činností v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

11. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

12. pohostinská činnosť

13. nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 3

14. osobná cestná doprava s počtom vozidiel 5

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefan Píri, Bydlisko: Názov obce: Hokovce 186, PSČ: 935 83 , Dátum narodenia: 18.09.1965, Deň vzniku funkcie: 16.09.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Píri, Bydlisko: Názov obce: Hokovce 186, PSČ: 935 83 , Dátum narodenia: 18.09.1965

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.12.2003 podľa §§ 56 až 75a a §§105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení cestovních predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1