Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012187

OBCHODNÉ MENO: MILPEK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10013/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stummerova 4606/150A, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

IČO: 36 518 131

DEŇ ZÁPISU: 03.02.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - stavba budov, občianskych stavieb

2. - zámočnícke práce

3. - vnútroštátna nákladná cestná doprava

4. - medzinárodná nákladná cestná doprava

5. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miloš Kopecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazovského 2355, Názov obce: Topoľčany, Dátum narodenia: 23.01.1964

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Kopecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Solčianky 112, Názov obce: Norovce, PSČ: 956 39 , Dátum narodenia: 20.12.1969

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

Meno a priezvisko: Miloš Kopecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazovského 2355/11, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 23.01.1964

Výška vkladu: 18 550,000000 EUR, Rozsah splatenia: 18 550,000000 EUR

Meno a priezvisko: Anna Kopecká, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 4187, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 30.10.1963

Výška vkladu: 5 958,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 958,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  26 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  26 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.10.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov.

2. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 15.06.1999. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1