Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012188

OBCHODNÉ MENO: N & C & M STAVOINVEST, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3476/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Jarková 388/48, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 31 445 616

DEŇ ZÁPISU: 26.11.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu so stavebninami

2. - veľkoobchod so stavebninami

3. - maloobchod so stavebninami

4. - predprojektová a projektová príprava stavieb

5. - stavebné práce

6. - kolaudačné konanie vrátane úžívacieho povolenia

7. - vyhotovovanie stavebnej dokumentácie podľa skutočného prevedenia

8. - sprostredkovanie kúpy a predaja stavebných mechanizmov

9. - sprostredkovanie , kúpa a predaj nehnuteľností

10. - poradenská činnosť pre investičnú činnosť

11. - montážne práce

12. - strojnotechnické dodávky a montáž

13. - sprostredkovanie a zabezpečenie revíznych správ elektro, zdvíhacích zariadení, tlakových nádob

14. - vyhotovenie atestov o neprípustnosti nádrží, kanal., žúmp a tlak.sk.vodov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ladislav Szórád, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Jarková 388/48, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 30.03.1958, Deň vzniku funkcie: 07.02.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti je oprávnený samostatne konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Szórád, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Jarková 388/48, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 30.03.1958

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.12.1992 v súlade so zákonom č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11135

2. Dodatok č. 1 zo dňa 26.6.1997 k spoločenskej zmluve.

3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.7.1998. Dodatkom č. 2 zo dňa 28.7.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..

4. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.3 zo dňa 07.02.2001.

5. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 17.04.2003 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1