Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012185

OBCHODNÉ MENO: M-Club, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18712/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Briežky 1056/2, Názov obce: Svätý Peter, PSČ: 946 57 

IČO: 36 682 365

DEŇ ZÁPISU: 04.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prechádzky na koni a rekreačné jazdenie

2. výuka jazdy na koni

3. usporadúvanie a organizovanie športových podujatí

4. prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb

5. maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

6. veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

7. vydavateľská činnosť

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti

9. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

10. výskum trhu a verejnej mienky

11. podnikateľské poradenstvo

12. prevádzkovanie požičovne koní a povozníctvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Štefan Meszlényi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palatínova 1043/49, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 02.12.1951, Deň vzniku funkcie: 04.10.2006

Meno a priezvisko: Zuzana Meszlényiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palatínova 1043/49, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 10.09.1951, Deň vzniku funkcie: 01.06.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Meszlényi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palatínova 1043/49, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 02.12.1951

Výška vkladu: 5 311,027020 EUR, Rozsah splatenia: 5 311,027020 EUR

Meno a priezvisko: Zuzana Meszlényiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palatínova 1043/49, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 10.09.1951

Výška vkladu: 1 327,756755 EUR, Rozsah splatenia: 1 327,756755 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1