Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012182

OBCHODNÉ MENO: LH-TRANS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34378/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumunský rad 120, Názov obce: Bátorove Kosihy, PSČ: 946 34 

IČO: 47 180 218

DEŇ ZÁPISU: 30.05.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy

4. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

5. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ladislav Hajabács, Bydlisko: Názov obce: Bátorove Kosihy 192, PSČ: 946 34 , Dátum narodenia: 01.03.1974, Deň vzniku funkcie: 30.05.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne, k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladisla Hajabács, Bydlisko: Názov obce: Bátorove Kosihy 192, PSČ: 946 34 , Dátum narodenia: 01.03.1974

Výška vkladu: 25 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 25 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1