Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012181

OBCHODNÉ MENO: LENDEL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14823/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätuša 495, Názov obce: Podhájska, PSČ: 941 48 

IČO: 36 560 596

DEŇ ZÁPISU: 03.06.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností

2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. Rekreačné činnosti v rozsahu voľných živností

4. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností

5. organizovanie kultúrnych , spoločenských , športových a zábavných podujatí

6. činnosti týkajúce sa telesnej pohody

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Richard Lendel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 2264/23, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 09.08.1972, Deň vzniku funkcie: 03.06.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Lendel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východná 1990/7, Názov obce: Šurany - Kostolný Sek, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 25.08.1949

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Richard Lendel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 2264/23, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 09.08.1972

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Boris Lendel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východná 1990/7, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 05.04.1978

Výška vkladu:  996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1