Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012161

OBCHODNÉ MENO: BALLPOLO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11833/N

SÍDLO:  Názov obce: Moča 849, PSČ: 946 37 

IČO: 36 535 711

DEŇ ZÁPISU: 21.03.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. - výroba športového tovaru

5. - textilná výroba v rozsahu voľných živností

6. - výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a I. výr. z usní a podob. hmôt v rozsahu voľných živností

7. - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

8. - reklamné činnosti

9. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

10. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

11. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

12. Dizajnérske činnosti

13. Fotografické služby

14. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Zoltán Balla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 4583/6, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 12.06.1974, Deň vzniku funkcie: 21.03.2000

Meno a priezvisko: Soňa Ballová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 4583/6, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 01.04.1976, Deň vzniku funkcie: 12.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zoltán Balla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 4583/6, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 12.06.1974

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 28.2.2000 podľa §§ 56 -75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 30.5.2001. Dodatok č. 1 zo dňa 1.6.2001 k spoločenskej zmluve.

3. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 22.12.2003 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1