Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012167

OBCHODNÉ MENO: ELCONT spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12489/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná ul. 10A/5564, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 36 541 109

DEŇ ZÁPISU: 09.04.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

2. veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Anton Žiška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčová ul. 5329/46, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 23.10.1977, Deň vzniku funkcie: 14.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anton Žiška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčová ul. 5329/46, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 23.10.1977

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Péter Lányi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prága utca 4, Názov obce: Szombathely, PSČ: 9700 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 27.04.1981

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Grňo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bočná 17337/77, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 04.08.1978

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.03.2001 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1