Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R012155

OBCHODNÉ MENO: ACT - Trávnik s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12433/N

SÍDLO:  Názov obce: Trávnik č.412, PSČ: 946 18 

IČO: 36 540 668

DEŇ ZÁPISU: 15.03.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

2. maloobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. zemné práce

5. činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozsahu-ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov

6. výroba transportného betónu

7. výroba stavebných prvkov z betónu

8. požičiavanie bicyklov

9. poskytovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

10. poskytovanie rekreačných činností - prechádzky na koni, v kočiari, loďkách a v balóne

11. prevádzkovanie športových zariadení

12. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja

13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. výkon činnosti stavbyvedúceho- pozemné stavby

15. betonárske práce

16. zámočníctvo

17. výroba kovových konštrukcií a ich častí

18. vnútroštátna cestná nákladná doprava

19. podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Pavol Fehérváry, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 187/8, Názov obce: Číčov, PSČ: 946 19 , Dátum narodenia: 22.02.1953

Meno a priezvisko: Ing. Edmund Németh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá ul. 1958/5, Názov obce: Komárno, Dátum narodenia: 08.09.1957, Deň vzniku funkcie: 14.09.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stella Fehérváryová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 183/4, Názov obce: Čičov, PSČ: 946 19 , Dátum narodenia: 01.12.1980

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Edmund Németh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá ul. 1985/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 08.09.1957

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.03.2000 a jej Dodatkom č.1 zo dňa 28.02.2001 a Dodatkom č.2 zo dňa 13.03.2001 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 26.09.2001.

3. Zmena spoločenskej zmluvy dňa 14.6.2002 (úplné znenie).

4. Dodatok spoločenskej zmluvy schválený na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 19.12.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1