Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R012153

OBCHODNÉ MENO: Time4you, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 59324/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolíňanská 199/6, Názov obce: Štitáre, PSČ: 951 01 

IČO: 55 172 521

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kuriérske služby

2. Sťahovacie služby

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Administratívne služby

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

10. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

13. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

14. Služby požičovní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Kristína Chňapeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolíňanská 199/6, Názov obce: Štitáre, PSČ: 951 01 , Dátum narodenia: 05.12.1996, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Kristína Chňapeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolíňanská 199/6, Názov obce: Štitáre, PSČ: 951 01 , Dátum narodenia: 05.12.1996

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1