Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012416

OBCHODNÉ MENO: WEBolution s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44425/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 5287/19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 54 752 124

DEŇ ZÁPISU: 26.07.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Jakubčin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 5287/19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 23.04.1989, Deň vzniku funkcie: 26.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Jakubčin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 5287/19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 23.04.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1