Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012412

OBCHODNÉ MENO: TioRis, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38216/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica 182, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 062 01 

IČO: 52 331 491

DEŇ ZÁPISU: 04.05.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Verejné obstarávanie

6. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

7. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

8. Údenárska výroba

9. Spracovanie a úprava čaju a kávy

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

14. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

15. Vydavateľská činnosť

16. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Čistiace a upratovacie služby

19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. Poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu

21. Faktoring a forfaiting

22. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

23. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

24. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

25. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

26. Finančný lízing

27. Fotografické služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Mikuláš Kolesár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica 182, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 062 01 , Dátum narodenia: 18.04.1965, Deň vzniku funkcie: 04.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mikuláš Kolesár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica 182, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 062 01 , Dátum narodenia: 18.04.1965

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: XAP, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 416/18, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , IČO 44 154 119

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1