Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012404

OBCHODNÉ MENO: Samid AS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18158/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 29, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 36 722 120

DEŇ ZÁPISU: 06.01.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

3. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti

4. reklamná, propagačná, informačná a inzertná činnosť

5. prenájom strojov, prístrojov, technických zariadení a motorových vozidiel

6. podnikateľské poradenstvo

7. vedenie účtovníctva

8. činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov

9. kancelárske a sekretárske služby kopírovacie služby

10. automatizované spracovanie údajov

11. organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, kurzov, seminárov a školení

12. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Anna Sabolová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiráskova 68, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 17.10.1961, Deň vzniku funkcie: 06.01.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne a rovnako tak za spoločnosť aj podpisuje. K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anna Sabolová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiráskova 12204/68, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 17.10.1961

Výška vkladu: 16 597,000000 EUR, Rozsah splatenia: 16 597,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 597,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 597,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1