Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012410

OBCHODNÉ MENO: STAVEBNÝ PODNIK OSP SVIDNÍK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21589/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sov. hrdinov 411/82, Názov obce: Svidník, PSČ: 089 01 

IČO: 44 773 722

DEŇ ZÁPISU: 07.05.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. prípravné práce k realizácii stavby

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. poľnohospodárska činnosť - rastlinná a živočíšna výroba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: RNDr. Jozef Žák, Bydlisko: Názov obce: Ladomirová 118, PSČ: 090 03 , Dátum narodenia: 20.12.1975, Deň vzniku funkcie: 07.05.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anna Žáková, Bydlisko: Názov obce: Ladomirová 118, PSČ: 090 03 , Dátum narodenia: 08.06.1954

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: AGROCENTRUM OPS SVIDNÍK, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): MUDr. Pribulu 1, Názov obce: Svidník, PSČ: 089 01 , IČO 44 482 680

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1