Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012409

OBCHODNÉ MENO: STAVEBNINY DOMAŠA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20375/P

SÍDLO:  Názov obce: Malá Domaša 127, PSČ: 094 02 

IČO: 44 281 331

DEŇ ZÁPISU: 08.07.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

4. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

5. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov

6. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

7. prípravné práce k realizácii stavby

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. prenájom hnuteľných vecí

11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Jenčo, Bydlisko: Názov obce: Malá Domaša 127, PSČ: 094 02 , Dátum narodenia: 18.07.1974, Deň vzniku funkcie: 08.07.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Jenčo, Bydlisko: Názov obce: Malá Domaša 127, PSČ: 094 02 , Dátum narodenia: 18.07.1974

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1