Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012406

OBCHODNÉ MENO: SK STROJSTAV, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14240/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makarenkova 1818/5, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 

IČO: 36 486 736

DEŇ ZÁPISU: 09.07.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup a predaj potravín, priemyselného a spotrebného tovaru, nábytku, textilu, odevov, koženej galantérie, obuvi

2. veľkoobchod a maloobchod so strojmi pre priemysel, porcelánovými a sklenenými výrobkami, tapetami, lakovými nátermi, čistiacimi prostriedkami, poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárskymi traktormi, strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, drevom a stavebnými materiálmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, cukrom, čokoládou, cukrovinkami, kávou, čajom, kakaom a korením, mliekarenskými výrobkami, vajciami, olejom a tukmi, mäsom a mäsovými výrobkami, potravinami, nápojmi, zeleninou, ovocím a zemiakmi, odevmi a obuvou, papierenským tovarom, tovarom pre domácnosť, strojmi, technickými potrebami, stavebnými strojmi

3. podnikateľské poradenstvo

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

5. reklamná a informačná činnosť

6. výroba pracovných strojov

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Katarína Spišovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kanaš 985, Názov obce: Veľký Šariš, Dátum narodenia: 14.02.1954, Deň vzniku funkcie: 09.07.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Katarína Spišovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kostolom 985/23, Názov obce: Veľký Šariš, PSČ: 082 21 , Dátum narodenia: 14.02.1954

Výška vkladu: 5 643,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 643,000000 EUR

Meno a priezvisko: doc. Mgr. ThDr. Slávka Karkošková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kostolom 960/22, Názov obce: Veľký Šariš, PSČ: 082 21 , Dátum narodenia: 23.01.1979

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: STROJSTAV PLUS, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojnícka 11800/11, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , IČO 36 475 653

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.5.2003, v znení jej dodatku č. 1, uzavretému dňa 8.7.2003, podľa zák.č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1