Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012403

OBCHODNÉ MENO: RUSTICA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 521/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 17, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 

IČO: 31 654 819

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj poľnohospodárskych produktov

2. - nákup a predaj potravinárskych produktov

3. - nákup a predaj strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo

4. - nákup a predaj strojov a zariadení pre potravinársky priemysel

5. - nákup a predaj priemyselného tovaru

6. - nákup a predaj účebných pomôcok a školských potrieb

7. - poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti poľnohospodárstva

8. - reklamná činnosť

9. - obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej

10. - prenájom motorových vozidiel

11. - podnikateľské poradenstvo

12. - školiaca a poradenská činnosť k počítaču

13. - vedenie účtovníctva

14. - automatizované spracovanie dát

15. - rekreačné jazdectvo

16. prevádzkovanie autoškoly v rozsahu uvedenom v osvedčení o registrácií

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Sroka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 17, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 08.02.1968, Deň vzniku funkcie: 01.07.1992

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Sroka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 451/17, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 08.02.1968

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.5.1992 uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 1640

2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 31. 5.1995. Stary spis: S.r.o. 1640

3. Doplnok č. 2 zo dňa 10.6.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.

4. Doplnok č. 3 zo dňa 3.5.1999 k spoločenskej zmluve. Doplnok č. 4 zo dňa 17.6.1999 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1