Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012395

OBCHODNÉ MENO: NAIL trading, s.r.o. Prešov

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10075/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 33, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 36 443 824

DEŇ ZÁPISU: 07.02.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu a služieb

2. - podnikateľské poradenstvo

3. - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností

4. - nákup a predaj pohľadávok /faktoring/

5. - obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej

6. - inžinierska činnosť v stavebníctve /okrem vybraných činností vo výstavbe/

7. - vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb

8. - vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/

9. - nakladanie s výsledkami tvorivej činosti so súhlasom autora

10. - činnosť v oblasti propagácie a reklamy

11. - výroba hier, hračiek a suvenírov, odevov a odevných doplnkov

12. - obchodná činnosť - živé zvieratá, rastlin- né a živočíšne výrobky, výrobky potravinárského priemyslu, tabák a tabákové výrobky, suroviny a výrobky z kožiarskeho, textilného, odevného priemyslu, textilné mate- riály, obuv, suroviny a výrobky papierenského, strojárskeho a drevárskeho priemyslu, stroje a prístroje, elektrické a elektronické zariadenia, prístroje optické, meracie a kontrolné, lekárske a hudobné nástroje, fotografické a kinematografické prístroje, korok, drevo, výrobky zo slamy a košikárske výrobky, vlákniny z dreva, celulózy a papiera, drobný tovar, výrobky zo skla a keramiky, bižutéria, výrobky z drahých kovov, plasty, výrobky z plastov, kaučuk a kaučukové výrobky, lepenka, lomový kameň, výrobky z kameňa, sádry, cementu, azbestu, sľudy, stavebný materiál a hmoty, montované stavby, nábytok, výrobky z nerastných surovín, kovy a kovové výrobky, hračky, športové potreby, hodinárske výrobky, výtvarné diela, svietidla, reklamné lampy, svetelné znaky, svetelné ukazovatele, periodická a neperiodická tlač

13. - činnosť stavbyvedúceho -- pozemné stavby

14. - činnosť stavebného dozoru -- pozemné stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 5, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 29.05.1956, Deň vzniku funkcie: 30.10.2007

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Ďurčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bodona 7543/53A, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 12.12.1982, Deň vzniku funkcie: 09.01.2023

Meno a priezvisko: Ing. Matej Ďurčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 6436/5, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 23.07.1987, Deň vzniku funkcie: 09.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ďurčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 5, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 29.05.1956

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spločenskou zmluvou zo dňa 7.1.1997, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 7.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.

3. Dodatok č. 2 zo dňa 19.7.1999 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1