Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012399

OBCHODNÉ MENO: Presnet-profi s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22017/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbánkova 1, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 44 920 130

DEŇ ZÁPISU: 10.09.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete internet

2. montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí

3. návrh, inštalácia a správa počítačových sietí, počítačov a zariadení na automatické spracovanie dát

4. poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

5. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. technicko-poradenská a konzultačná činnosť v elektrotechnike

11. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky

12. montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení

13. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

14. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Radovan Jakubko, Bydlisko: Názov obce: Hrabkov 235, PSČ: 082 33 , Dátum narodenia: 12.11.1976, Deň vzniku funkcie: 14.02.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: PRESNET s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojnícka 2434/1, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06 , IČO 36 694 231

Výška vkladu: 2 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bc. Radovan Jakubko, Bydlisko: Názov obce: Hrabkov 235, PSČ: 082 33 , Dátum narodenia: 12.11.1976

Výška vkladu: 5 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1