Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012393

OBCHODNÉ MENO: MISECO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14995/P

SÍDLO:  Názov obce: Štôla 142, PSČ: 059 37 

IČO: 35 674 270

DEŇ ZÁPISU: 01.04.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

3. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

4. - prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí

5. - reklamná a propagačná činnosť

6. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečenia správy, služieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností

7. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností

8. - poriadanie a organizovanie školení, seminárov, výstav a kultúrnych podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Emil Láska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blok Solisko 130, Názov obce: Štôla, PSČ: 059 37 , Dátum narodenia: 21.04.1965, Deň vzniku funkcie: 22.03.2004

Meno a priezvisko: Sarah Lásková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blok Solisko 130, Názov obce: Štôla, PSČ: 059 37 , Dátum narodenia: 13.02.2001, Deň vzniku funkcie: 31.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Emil Láska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blok Solisko 130, Názov obce: Štôla, PSČ: 059 37 , Dátum narodenia: 21.04.1965

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Sarah Lásková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blok Solisko 130, Názov obce: Štôla, PSČ: 059 37 , Dátum narodenia: 13.02.2001

Výška vkladu: 3 319,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 124/96, zo dňa 21.03.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 8984

2. . Zakladateľ formou notárskej zápisnice č. NZ 323/98, zo dňa 27.07.1998, schválil Dodatok č. 1, ktorým bola upra- vená zakladateľská listina, v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1