Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012392

OBCHODNÉ MENO: Michal Tabaka, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32572/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nerudova 1754/12, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 02 

IČO: 44 172 338

DEŇ ZÁPISU: 19.06.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

2. zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia,

3. organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov a školení,

4. podnikateľské poradenstvo,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. vydavateľská činnosť,

7. reklamná a propagačná činnosť,

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

10. faktoring a forfaiting,

11. automatizované spracovanie dát,

12. vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore Poistenie alebo zaistenie

13. vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore Kapitálový trh

14. vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore Prijímanie vkladov

15. vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov

16. vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore Doplnkové dôchodkové sporenie

17. vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore Starobné dôchodkové sporenie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Michal Tabaka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hronského 2766/19A, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 07.08.1986, Deň vzniku funkcie: 05.01.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a spoločnosť zastupuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Tabaka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): B. Němcovej 1687/41, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 07.08.1986

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 24.4.2008 v znení zo dňa 20.5.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2009.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2009.

4. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 21.04.2010

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.01.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1