Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012402

OBCHODNÉ MENO: ROSLER-Domáce potreby, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29404/P

SÍDLO:  Názov obce: Žakovce 128, PSČ: 059 73 

IČO: 47 507 306

DEŇ ZÁPISU: 23.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Novák, Bydlisko: Názov obce: Žakovce 128, PSČ: 059 73 , Dátum narodenia: 27.09.1967, Deň vzniku funkcie: 23.11.2013

Meno a priezvisko: Darina Nováková, Bydlisko: Názov obce: Žakovce 128, PSČ: 059 73 , Dátum narodenia: 24.07.1968, Deň vzniku funkcie: 23.11.2013

Meno a priezvisko: Lucia Nováková, Bydlisko: Názov obce: Žakovce 128, PSČ: 059 73 , Dátum narodenia: 17.05.1991, Deň vzniku funkcie: 23.11.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti za spoločnosť podpisuje každý konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Novák, Bydlisko: Názov obce: Žakovce 128, PSČ: 059 73 , Dátum narodenia: 27.09.1967

Výška vkladu: 1 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Darina Nováková, Bydlisko: Názov obce: Žakovce 128, PSČ: 059 73 , Dátum narodenia: 24.07.1968

Výška vkladu: 1 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Lucia Nováková, Bydlisko: Názov obce: Žakovce 128, PSČ: 059 73 , Dátum narodenia: 17.05.1991

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1