Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012394

OBCHODNÉ MENO: MTS Systems s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42727/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farbiarska 53/29, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 

IČO: 48 341 177

DEŇ ZÁPISU: 03.10.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Činnosť podnikateľských, ekonomických a organizačných poradcov

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Administratívne služby

9. Reklamné a marketingové služby

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Počítačové služby

12. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

13. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore kapitálového trhu

14. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia

15. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore prijímania vkladov

16. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

17. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore starobného dôchodkového sporenia

18. vedenie účtovníctva

19. prieskum trhu

20. organizovanie kurzov, školení a seminárov

21. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

22. Podnikanie v oblasti nakladania s iny´m ako nebezpecˇny´m odpadom

23. Pri´pravne´ pra´ce k realiza´cii stavby

24. Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ladislav Mathis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižný Čaj 91, Názov obce: Nižný Čaj, PSČ: 044 16 , Dátum narodenia: 11.01.1991, Deň vzniku funkcie: 03.10.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Mathis, Bydlisko: Názov obce: Nižný Čaj 91, PSČ: 044 16 , Dátum narodenia: 11.01.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1