Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012400

OBCHODNÉ MENO: PRESTIGE ŠK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34871/P

SÍDLO:  Názov obce: Závadka 91, PSČ: 066 01 

IČO: 50 922 181

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť

3. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

4. prenájom hnuteľných vecí

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Patrik Karabinčík, Bydlisko: Názov obce: Závadka 91, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 30.10.1990, Deň vzniku funkcie: 30.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne v celom rozsahu. Pri písomných úkonoch konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Patrik Karabinčík, Bydlisko: Názov obce: Závadka 91, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 30.10.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1