Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012391

OBCHODNÉ MENO: MiDev, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34902/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sama Chalupku 19, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 50 962 221

DEŇ ZÁPISU: 08.07.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

3. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

4. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

5. Výroba hračiek a hier

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Kuriérske služby

9. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

10. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

11. Finančný lízing

12. Faktoring a forfaiting

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

15. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

16. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

17. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Fotografické služby

19. Prenájom hnuteľných vecí

20. Administratívne služby

21. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

22. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

23. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

26. Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ján Mišák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sama Chalupku 19, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 08.10.1992, Deň vzniku funkcie: 08.07.2017

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Mišáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Hradiskom 373/16, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 04.05.1993, Deň vzniku funkcie: 17.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Mišák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sama Chalupku 19, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 08.10.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1