Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012384

OBCHODNÉ MENO: Industria Solis, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28427/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojnícka 12, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 47 330 686

DEŇ ZÁPISU: 06.08.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Čistiace a upratovacie služby

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

8. Reklamné a marketingové služby

9. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

18. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

19. Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

20. Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr

21. Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov

22. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

23. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

24. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

25. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

26. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

27. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

28. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

29. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

30. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

31. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

32. Verejné obstarávanie

33. Vydavateľská činnosť

34. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

35. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

36. Prevádzkovanie športových zariadení

37. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

38. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

39. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

40. Faktoring a forfaiting

41. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

42. Počítačové služby

43. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

44. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

45. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

46. Skladovanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Štoffa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 413/2, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 26.06.1962, Deň vzniku funkcie: 26.05.2016

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Harčarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 574/7, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 26.06.1959, Deň vzniku funkcie: 13.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Štoffa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 413/2, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 26.06.1962

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Harčarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 574/7, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 26.06.1959

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1