Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012389

OBCHODNÉ MENO: LMS - Jakovany s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27893/P

SÍDLO:  Názov obce: Jakovany 301, PSČ: 083 01 

IČO: 47 043 822

DEŇ ZÁPISU: 07.05.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

2. výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Alžbeta Semanová, Bydlisko: Názov obce: Jakovany 118, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 08.04.1976, Deň vzniku funkcie: 16.12.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Alžbeta Semanová, Bydlisko: Názov obce: Jakovany 118, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 08.04.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1