Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012386

OBCHODNÉ MENO: KOVIS TRADE, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19972/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubochnianska 2, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 

IČO: 44 068 565

DEŇ ZÁPISU: 11.04.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

2. opracovanie kovu jenoduchým spôsobom

3. výroba a hutnícke spracovanie kovov

4. kovoobrábanie

5. vykonávanie zváracích prác / elektrickým oblúkom, plameňom, budovým a švovým zváraním/, paličské práce

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/ maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. prenájom hnuteľných vecí

9. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

10. opravy pracovných strojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Miroslav Micheľ, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gróner 2815/53, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 12.12.1965, Deň vzniku funkcie: 11.04.2008

Meno a priezvisko: Peter Kostrab, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 1151/34, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 22.06.1966, Deň vzniku funkcie: 11.04.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Micheľ, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gróner 2815/53, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 12.12.1965

Výška vkladu: 5 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Kostrab, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 1151/34, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 22.06.1966

Výška vkladu: 4 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1