Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012382

OBCHODNÉ MENO: ILA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17262/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 8, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 36 515 493

DEŇ ZÁPISU: 05.04.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu

2. marketingové služby a prieskum trhu

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

4. maloobchod v rozsahu voľných živností

5. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

7. prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností

8. prevádzkovanie cestovnej agentúry

9. organizovanie kurzov, školení, seminárov

10. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ivana Prelichová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 1409/22, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 01.09.1965, Deň vzniku funkcie: 05.04.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivana Prelichová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 1409/22, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 01.09.1965

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1