Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012380

OBCHODNÉ MENO: GEO Um, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32428/P

SÍDLO:  Názov obce: Jedlinka 37, PSČ: 086 36 

IČO: 50 159 437

DEŇ ZÁPISU: 09.02.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vŕtanie studní s hĺbkou do 30 m

2. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Dizajnérske činnosti

8. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Prevádzkovanie športových zariadení

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Služby požičovní

17. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

18. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

19. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

22. Geologické práce: 1. hydrogeologický prieskum, 2. inžinierskogeologický prieskum, 3. terénne meračské práce, 4. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, 5. sanácia geologického prostredia, 6. sanácia environmentálnej záťaže, 7. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže, 8. odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, 9. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ivana Udičová, Bydlisko: Názov obce: Jedlinka 37, PSČ: 086 36 , Dátum narodenia: 25.03.1983, Deň vzniku funkcie: 05.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivana Udičová, Bydlisko: Názov obce: Jedlinka 37, PSČ: 086 36 , Dátum narodenia: 25.03.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1