Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012373

OBCHODNÉ MENO: CoverHouse s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41758/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 23, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 53 596 013

DEŇ ZÁPISU: 24.02.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Strechár

2. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej technicky

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Reklamné a marketingové služby

10. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

11. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Kopilec, Bydlisko: Názov obce: Fulianka 40, PSČ: 082 12 , Dátum narodenia: 22.09.1993, Deň vzniku funkcie: 24.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Kopilec, Bydlisko: Názov obce: Fulianka 40, PSČ: 082 12 , Dátum narodenia: 22.09.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1