Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012375

OBCHODNÉ MENO: DANY TRANS SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40585/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládeže 545/18, Názov obce: Spišská Teplica, PSČ: 059 34 

IČO: 53 147 588

DEŇ ZÁPISU: 08.07.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Vedenie účtovníctva

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Feterik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Brehom 137/17, Názov obce: Brehov, PSČ: 076 05 , Dátum narodenia: 03.12.1974, Deň vzniku funkcie: 26.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: IMREG , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládeže 545/18, Názov obce: Spišská Teplica, PSČ: 059 34 , IČO 54 280 206

Výška vkladu: 30 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 30 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1