Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012381

OBCHODNÉ MENO: HINTOM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35745/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 4B, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 51 286 211

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Tesárstvo

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Vŕtanie studní s dľžkou do 30m

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

6. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

7. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

11. Prevádzkovanie úschovní

12. Kuriérske služby

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

15. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

16. Služby požičovní

17. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Hintoš, Bydlisko: Názov obce: Župčany 245, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 20.07.1981, Deň vzniku funkcie: 19.01.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Hintoš, Bydlisko: Názov obce: Župčany 245, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 20.07.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1