Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012376

OBCHODNÉ MENO: Dušan Papiak DPD, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35663/P

SÍDLO:  Názov obce: Krásny Brod 213, PSČ: 068 01 

IČO: 51 273 284

DEŇ ZÁPISU: 23.12.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

13. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

14. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

15. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

16. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

17. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

18. Prevádzkovanie výdajne stravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Papiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duchnovičova 478/25, Názov obce: Medzilaborce, PSČ: 068 01 , Dátum narodenia: 08.01.1985, Deň vzniku funkcie: 26.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Denis Papiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andy Warhola 121/24, Názov obce: Medzilaborce, PSČ: 068 01 , Dátum narodenia: 05.04.1986

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

SPOLUVLASTNÍCTVO OBCHODNÉHO PODIELU

Spoločný obchodný podiel

Výška vkladu:  489 798,000000 EUR, Rozsah splatenia:  489 798,000000 EUR

Funkcia: Spoločný zástupca bez vkladu, Meno a priezvisko: Ing. Dušan Papiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duchnovičova 478/25, Názov obce: Medzilaborce, PSČ: 068 01 , Dátum narodenia: 08.01.1985

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Papiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duchnovičova 478/25, Názov obce: Medzilaborce, PSČ: 068 01 , Dátum narodenia: 08.01.1985

Meno a priezvisko: Jana Papiaková, Bydlisko: Názov obce: Krásny Brod 213, PSČ: 068 01 , Dátum narodenia: 13.03.1964

Meno a priezvisko: Denis Papiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andy Warhola 121/24, Názov obce: Medzilaborce, PSČ: 068 01 , Dátum narodenia: 05.04.1986

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   490 548,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   490 548,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1