Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R012369

OBCHODNÉ MENO: ALMADENT, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26136/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 2/6120, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 46 576 568

DEŇ ZÁPISU: 07.06.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. organizovanie kurzov, seminárov a školení

3. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: špecializovanej ambulancie v odbore stomatológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Michal Kuba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesnícka 14960/60A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 22.07.1978, Deň vzniku funkcie: 28.01.2014

Meno a priezvisko: MDDr. Adriána Makarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janáčkova 6656/13, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 18.10.1986, Deň vzniku funkcie: 24.12.2022

Meno a priezvisko: MDDr. Lenka Štroncerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumanova 5724/12, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 08.06.1988, Deň vzniku funkcie: 24.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michal Kuba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesnícka 14960/60A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 22.07.1978

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: MDDr. Adriána Makarová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janáčkova 6656/13, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 18.10.1986

Výška vkladu: 3 375,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 375,000000 EUR

Meno a priezvisko: MDDr. Lenka Štroncerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumanova 5724/12, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 08.06.1988

Výška vkladu: 3 375,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 375,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1