Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R012366

OBCHODNÉ MENO: STAMIJA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45228/P

SÍDLO:  Názov obce: Duplín 117, PSČ: 091 01 

IČO: 55 158 234

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

2. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

3. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

4. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

5. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

6. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

7. Výroba bižutérie a suvenírov

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

17. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Prenájom hnuteľných vecí

19. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Stanislav Jacečko, Bydlisko: Názov obce: Duplín 117, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 16.03.1981, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Jacečková, Bydlisko: Názov obce: Duplín 117, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 29.03.1988, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomností, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis. Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stanislav Jacečko, Bydlisko: Názov obce: Duplín 117, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 16.03.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Jacečková, Bydlisko: Názov obce: Duplín 117, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 29.03.1988

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1