Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R012360

OBCHODNÉ MENO: ALPHAGYN s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45225/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Záborského 637/18, Názov obce: Veľký Šariš, PSČ: 082 21 

IČO: 55 125 832

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb

4. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Marianna Horánska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Záborského 18, Názov obce: Veľký Šariš, PSČ: 082 21 , Dátum narodenia: 07.06.1971, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Marianna Horánska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Záborského 637/18, Názov obce: Veľký Šariš, PSČ: 082 21 , Dátum narodenia: 07.06.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1