Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012090

OBCHODNÉ MENO: VUK - ZM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20357/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Töböréte 284, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 

IČO: 36 807 214

DEŇ ZÁPISU: 20.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

3. maliarske a natieračské práce

4. zváračské práce

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

7. montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov

8. vedenie cudzieho motorového vozidla

9. obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov

10. reklamná a propagačná činnosť

11. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

12. skladovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti

13. výkopové, zemné a demolačné práce

14. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

15. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

16. prípravné práce k realizácii stavby

17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

19. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

20. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

21. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

22. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

23. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

24. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zoltán Navrátil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Töböréte 284, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 01.02.1968, Deň vzniku funkcie: 20.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zoltán Navrátil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Töböréte 284, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 01.02.1968

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1