Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012089

OBCHODNÉ MENO: VR Consulting s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32711/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hody 1665, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 

IČO: 44 024 070

DEŇ ZÁPISU: 08.03.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby,

2. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

3. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,

4. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

7. grafické a kresličské práce,

8. reklamná a propagačná činnosť,

9. inžinierska činnosť, zabezpečovanie prác a dodávok prostredníctvom oprávnenej organizácie,

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

11. podnikateľské poradenstvo,

12. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Radoslav Vlkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hody 1665, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 11.03.1976, Deň vzniku funkcie: 08.03.2008

Meno a priezvisko: Ing. Eva Vlkovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hody 1665, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 07.05.1978, Deň vzniku funkcie: 04.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Eva Vlkovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hody 1665, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 07.05.1978

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Radoslav Vlkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hody 1665, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 11.03.1976

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 389,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 389,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 13.2.2008 do Notárskej zápisnice N 41/2008, Nz 6116/2008, NCRls 6069/2008 v znení dodatku č. 1 k zakladateľskej listine - Notárska zápisnica N 121/2008, Nz 9194/2008, NCRls 9330/2008 zo dňa 5.3.2008 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2013 a 29.07.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1