Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012071

OBCHODNÉ MENO: REVIG s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42381/T

SÍDLO:  Názov obce: Matúškovo 549, PSČ: 925 01 

IČO: 51 748 657

DEŇ ZÁPISU: 31.05.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Müller, Bydlisko: Názov obce: Matúškovo 562, PSČ: 925 01 , Dátum narodenia: 03.09.1946, Deň vzniku funkcie: 31.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Müller, Bydlisko: Názov obce: Matúškovo 562, PSČ: 925 01 , Dátum narodenia: 03.09.1946

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1