Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012077

OBCHODNÉ MENO: Sineza s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26554/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezábudkova 12, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 

IČO: 45 880 204

DEŇ ZÁPISU: 03.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. reklamné a marketingové služby

5. prenájom hnuteľných vecí

6. administratívne služby

7. činnosť podnikateľských, ekonomických a organizačných poradcov

8. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

9. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. prípravné práce k realizácii stavby

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

14. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dott. Silvia Jančeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skalická cesta 1146/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 30.03.1977, Deň vzniku funkcie: 03.12.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dott. Silvia Jančeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skalická cesta 1146/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 30.03.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1