Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012078

OBCHODNÉ MENO: STASIN, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13042/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 92, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 36 245 712

DEŇ ZÁPISU: 11.10.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností

2. čistenie budov

3. faktoring a forfaiting - inkasné služby nebankového charakteru

4. kancelárske a sekretárske služby

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konenčému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

7. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

8. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, poskytovanie služieb v týchto oblastiach a činnosti súvisiace s obstaraním služieb v týchto oblastiach

9. podnikateľské poradenstvo v uvedených predmetoch podnikania

10. prenájom motorových vozidiel

11. prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva

12. prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení

13. prenájom stavebných strojov a zariadení

14. prevádzka športových zariadení

15. reklamná činnosť

16. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

17. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

18. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

19. výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - tréner tenisu

20. pohostinská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Habán, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazy 159/25, Názov obce: Drahovce, PSČ: 922 41 , Dátum narodenia: 19.07.1960, Deň vzniku funkcie: 11.10.2001

Meno a priezvisko: Branislav Stankovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 10F/15950, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 30.05.1965, Deň vzniku funkcie: 11.10.2001

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Guľáš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heinolská 1, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 13.12.1961, Deň vzniku funkcie: 13.07.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú všetci konatelia spoločnosti spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Habán, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazy 159/25, Názov obce: Drahovce, PSČ: 922 41 , Dátum narodenia: 19.07.1960

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Branislav Stankovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 15950/10F, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 30.05.1965

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Guľáš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heinolská 1, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 13.12.1961

Výška vkladu: 2 324,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.04.2001 podľa slovenského práva.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1