Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012079

OBCHODNÉ MENO: STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10096/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Coburgova 13, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 00 

IČO: 36 218 901

DEŇ ZÁPISU: 05.03.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod so stavebným materiálom

2. vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane vybavenia sídliskových celkov

3. vykonávanie bytových a občianskych stavieb

4. vykonávanie priemyselných stavieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Šefčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul.A.Sládkoviča 3810/29, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 11.10.1956

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Šefčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul.A.Sládkoviča 3810/29, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 11.10.1956

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.11.1996 podľa slovenského práva.

2. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák. č. 11/98 Zb. Dodatkom č. 1 zo dňa 11.08.1998. Zmena sídla spoločnosti z Trnava, nám. Herdu č. 1 na Trnava, Coburgova 13.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1