Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012080

OBCHODNÉ MENO: SULO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22679/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažiť 488, Názov obce: Zeleneč, PSČ: 919 21 

IČO: 44 430 990

DEŇ ZÁPISU: 09.10.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. reklamné a marketingové služby

6. prenájom hnuteľných vecí

7. vedenie účtovníctva

8. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

9. prípravné práce k realizácii stavby

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

13. internetový predaj

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dávid Lukačovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažiť 488, Názov obce: Zeleneč, PSČ: 919 21 , Dátum narodenia: 08.03.1983, Deň vzniku funkcie: 09.10.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dávid Lukačovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažiť 488, Názov obce: Zeleneč, PSČ: 919 21 , Dátum narodenia: 08.03.1983

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1