Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012067

OBCHODNÉ MENO: PRIVILEG.SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24586/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná ulica 2283/43, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 

IČO: 45 243 140

DEŇ ZÁPISU: 03.11.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. výkon odborných činností vo výstavbe - autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

8. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. administratívne služby

11. vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

12. počítačové služby

13. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ján Fašanga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 1774/29, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 26.12.1977, Deň vzniku funkcie: 03.11.2009

Meno a priezvisko: Ing. Attila Hajdú, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad jazerom 1249/44, Názov obce: Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji, PSČ: 900 29 , Dátum narodenia: 07.04.1981, Deň vzniku funkcie: 14.07.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Fašanga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 1774/29, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 26.12.1977

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Attila Hajdú, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad jazerom 1249/44, Názov obce: Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji, PSČ: 900 29 , Dátum narodenia: 07.04.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1